Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi är en mjuk manuell behandlingsmetod som utvecklats ur osteopatin av den amerikanske osteopatiske läkaren William Sutherland.

Behandlingsteknikens huvudsaklige syfte är att behandla skallens och ansiktets ben, hjärnans olika hinnor, flödet av cerebrospinalvätska och samtliga ryggkotor ner till korsbenet och svanskotan.

Med hjälp av de olika teknikerna och hållningarna, som är fjäderlätta och smärtfria, påverkas ryggmärgsvätskan som genom fortplantande rörelser i sin tur inverkar på nervsystemet och kroppens olika vävnader och funktioner.

När kroppen kommer i obalans, uppkommen av fysiska eller psykiska påfrestningar, uppstår det restriktioner i vävnaden som kan upplevas som en spänning i musklerna och ett smärttillstånd. Behandlingen kan även påverka emotionella symtom.

När jag släpper på fysiologiska spänningar kan känslor, tex: ångest, oro eller ängslan, upplevas intensivare under en period då de tillåts komma upp till ytan.

Det emotionella är lika viktigt som den fysiska kroppen för att du ska finna hälsa och balans och bli en friskare människa.

Problem som kan behandlas är bla: axel-, nack- eller ryggbesvär, kronisk smärta, sömnbesvär, stress, huvudvärk, trötthet, whiplashskador mm.

Gå in på tranbergs.net om du vill veta mer.